EcoPaperLoop Rezultati


 

Dokument s smernicami:

Reciklabilnost Proizvodov Iz Papirja

pdfRezultati WP3 (Kliknite za prenos)

 

Priporočila za sisteme zbiranja papirja za recikliranje

pdfRezultati WP4 (Kliknite za prenos)

 

Okoljsko oblikovanje za recikliranje: merila trajnostnosti

pdfRezultati WP5 (Kliknite za prenos)

pdfRezultati WP5 Priloga 1

pdfRezultati WP5 Priloga 2

arrowEcoRecycling Calculator: Online Calculator tool for the sustainability of paper recycling (5.2.5.)

 

Priporočila in smernice za politiko ravnanja s papirjem za recikliranje

pdfRezultati WP6 (Kliknite za prenos) (6.2.4 with executive summary)

 

 


If you have any questions, do not hesitate to contact us!