EcoPaperLoop seminar v Varšavi, Poljska:


epl-logo

Recikliranje papirja — nujnost za sodoben krogotok papirjaPapir je dragocena surovina – ne smemo je izgubljati. Vsi zainteresirani iz papirne stroke so v torek, 29. oktobra, 2013 vabljeni v Varšavo na Poljskem, kjer se lahko seznanijo s pojmom eko-dizajn papirja in embalaže, ocenjevanjem življenjskega cikla embalažnih proizvodov in strategijo recikliranja papirja. Več kot 40 udeležencev, med njimi predstavniki zbiralcev, papirnic in lokalnih oblasti, je že potrdilo udeležbo na brezplačnem seminarju.

Papir za recikliranje je surovina, ne odpadek

Kar smo včasih imenovali odpadni papir ni odpadek. Razne tiskovine, neprodani časopisi in revije ali druge oblike rabljenega papirja, ki ne vsebuje nečistoč »nikdar ne postanejo odpadek«. Dr. Ulrich Höke, direktor papirnice Stora Enso Sachsen bo predaval o zahtevah papirne industrije glede kakovosti papirja za recikliranje ter o dejansko zbranem papirju in njegovi predelavi.

Ali ste kdaj primerjali vsebino kontejnerjev za papir, ki pripadajo večnadstropnim stavbam s kontejnerji samostojnih hiš v podeželskem okolju? Prof. Herald Grossmann s Tehnične Univerze v Dresdnu bo poročal o razlikah v zbiranju papirja za recikliranje. Enostanovanjske družinske hiše zberejo skoraj dvakrat več tiskovnega papirja po osebi v primerjavi z visokimi apartmajskimi nebotičniki!

Izboljšanje strategije zbiranja je eden od ciljev EcoPaperLoop projekta in tudi naziv ene od delovnih  skupin, ki jo vodi prof. Grossmann. Določanje reciklabilnosti papirnih izdelkov je drug cilj projekta. Dr. Hans Putz s Tehnične Univerze v Darmstadtu bo predstavil novo testno metodo, ki so jo razvili za vrednotenje vsebnosti lepljivih delcev in nereciklabilnih snovi v embalažnih izdelkih.

Seminar bo potekal v prostorih poljskega raziskovalno razvojnega centra za embalažo COBRO, kjer razvijajo analizo življenskega tokokroga za embalažne produkte, v sodelovanju z Innovhub-SSI iz Milana, Italija.

Projekt Eko(loški) krogotok papirja bo trajal do konca leta 2014. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije/Evropskega regionalnega razvojnega sklada (European Union/European Regional Development Fund (ERDF)) in lokalnih projektnih partnerjev.

22. oktober, 2013

EcoPaperLoop
Služba za stike z javnostmi

Oetztaler St 5 B  ·  81373 München  ·  Germany
Tel. +49 (89) 769 2332  ·  E-pošta info@ecopaperloop.eu

pdf-logo sporočilo za javnost 1/2013


epl-logo EcoPaperLoop Home


If you have any questions, do not hesitate to contact us!