Notatka prasowa 1/2012


epl-logoEcoPaperLoop: Nowy projekt Europy Centralnej w celu polepszenia zbiórki i projektowania produktu


 

Papier to cenny surowiec — nie powinien być marnowany. Papier jest surowcem odnawialnym. Ale z wielu powodów jest marnowany np. zły system zbiórki może drastycznie zmniejszyć ilość papieru poddanemu recyklingowi; niewłaściwy projekt graficzny opakowania może sprawić, że nie będzie ono nadawać się do recyklingu a nawet może stać się barierą w recyklingu.

Nowy raport o tym jak Państwa Członkowskie UE zarządzają odpadami komunalnymi zaalarmował Komisarza UE ds. środowiska Janeza Potocnika. Stwierdził on, że „wiele Państw Członkowskich wciąż składuje ogromne ilości odpadów na składowiskach, — czyli w najgorszy możliwy sposób postępują z odpadami — pomimo wielu innych alternatyw, dostępnych licznych funduszy strukturalnych. Nie wykorzystuje się wartościowych materiałów pozostawianych na składowiskach, nie powstają tym samym nowe miejsca w pracy w sektorze zarządzania odpadami, a ludzkie zdrowie i środowisko są zagrożone. Są to zarzuty trudne do obronienia w dzisiejszych warunkach ekonomicznych.

Konferencja EcoPaperLoop w Mediolanie

W Europie Środkowej papier jest głównym surowcem do recyklingu. Jednak poziom recyklingu tego surowca różnią się w poszczególnych krajach. Od pewnego czasu papier jest poddawany recyklingowi nie tylko w kraju, w którym został wyprodukowany. Aby wydłużyć cykl życia pewne działania powinny być rozwijane na poziomie międzynarodowym, np. Eko-projektowanie, Eko-zbiórka.

Nowy projekt EcoPaperLoop zakłada poprawienie jakości papieru z recyklingu. „Świadomość jest kluczem” stwierdził koordynator projektu Graziano Elgegir (Innohub-SSI w Mediolanie) podczas oficjalnego rozpoczęcia projektu. „Zwiększymy świadomość poprzez wszystkich zaangażowanych uczestników cyklu życia tego surowca: wydawców i drukarzy, projektantów, użytkowników opakowań i nabywców farb drukarskich a także przetwórców i lokalnej administracji publicznej” dodaje.

Na pierwszym spotkaniu w Mediolanie partnerzy projektu z Włoch, Niemiec, Polski, Węgier i Słowenii ustalili strategie i koncepcje poszczególnych zadań projektu. „Projekt ma wielki potencjał na zwiększenie powstawania tych produktów, które w łatwy sposób powinny być poddane recyklingowi po zbiórce” dodaje Elegir. „Z drugiej strony pokaże to, które strategie zbiórki są najlepsze dla poszczególnych regionów” kończy.

EcoPaperLoop przyczynia się do pełnej realizacji Lizbońskiej Strategii Zamierzeń dla Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji (SCP/SIP) poprzez zwiększenie poziomu recyklingu wyrobów z papieru. To spowoduje zmniejszenie zużycia wody i energii podczas wytwarzania nowych wyrobów z papieru a tym samym zagwarantuje zachowanie węgla organicznego pochodzącego z surowców odnawialnych.

Projekt EcoPaperLoop będzie trwał do końca roku 2014. Jest współfinansowany przez Unię Europejską/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) i przez lokalnych partnerów projektu.

24 wrzesień 2012

EcoPaperLoop
Public Relations


Links:

(button)This press release for download

Commissioner Janez Potočnik: EU waste management confirms my strong concerns
(Recyclingportal 09.08.2012, with link to the full report)


epl-logo EcoPaperLoop Home


If you have any questions, do not hesitate to contact us!